Musisz najpierw się zalogować, by móc wyszukiwać.

Najlepsza hurtownia ogrodnicza!

Kategorie towarów

Polityka prywatności

powrót

Polityka prywatności systemu sprzedaży internetowej B2B

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady gromadzenia, wykorzystywania 
i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę oraz określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług żądanych przez Użytkownika za pośrednictwem drogi elektronicznej.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszej polityce prywatności, które nie pojawiły się w regulaminie systemu sprzedaży internetowej B2B, oznaczają:

1) pliki Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych systemu sprzedaży internetowej B2B;

2) pliki Cookies Administratora - zamieszczane przez Administratora pliki Cookies, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej B2B;

3) pliki Cookies Zewnętrzne - zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej systemu sprzedaży internetowej B2B pliki Cookies;

4) Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu sprzedaży internetowej B2B.

                                                                                                         

                                                                                                                                                  § 3. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

1. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować system sprzedaży internetowej B2B do indywidualnych wymogów każdego Użytkownika. Pliki Cookies zawierają co do zasady nazwę domeny, 
z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, co oznacza, że za ich pośrednictwem wykluczona jest możliwość przedostania się wirusów, niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3. Administrator w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) pliki Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; po zakończeniu sesji zapisane wcześniej informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) pliki Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania, co oznacza, że zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z systemu sprzedaży internetowej B2B będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

§ 4. Cele wykorzystywania plików Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracja systemu sprzedaży internetowej B2B:

i) dostosowanie zawartości stron internetowych systemu sprzedaży internetowej B2B do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych tego systemu;

ii) rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

b) uwierzytelnianie Użytkownika w systemie sprzedaży internetowej B2B i zapewnienie sesji Użytkownika w tym systemie:

i) utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie systemu sprzedaży internetowej B2B ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawna konfiguracja wybranych funkcji systemu sprzedaży internetowej B2B, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

iii) optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora,

c) realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

i) dostosowywanie zawartości stron internetowych systemu sprzedaży internetowej B2B do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych tego systemu; pliki Cookies pozwalają m.in. rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) zapamiętywanie lokalizacji Użytkownika:

i) poprawna konfiguracja wybranych funkcji systemu sprzedaży internetowej B2B, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do potrzeb Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

e) analiza i badania oraz audyt oglądalności:

i) tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych systemu sprzedaży internetowej B2B, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) świadczenie usług reklamowych:

i) dostosowywanie prezentowanych za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej B2B reklam usług i produktów osób trzecich;

g) zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodnego funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej B2B.

2. Administrator wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych systemu sprzedaży internetowej B2B, które są pobierane z następujących zewnętrznych serwisów internetowych:

i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA],

ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

iii)www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie].

b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem następujących narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie],

iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie],

iv) KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA].

c)prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

d) zalogowanie do systemu sprzedaży internetowej B2B za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],

ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

e) wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji systemu sprzedaży internetowej B2B za pomocą serwisów społecznościowych:

i) plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

ii) Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],

f) wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej systemu sprzedaży internetowej B2B, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA],

                                                                                    § 5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies poprzez skorzystanie z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej systemu sprzedaży internetowej B2B.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe (odpowiednio dane osobowe swojego reprezentanta) dobrowolnie, aczkolwiek jest to konieczne do uzyskania dostępu do systemu sprzedaży internetowej B2B.

2. Dane osobowe Uzytkowników są pobierane przez Administratora w celu prowadzenia systemy sprzedaży internetowej B2B, a w szczególności do:

a) obsługi procesu rejestracji i logowania do konta Uzytkownika,

b) dostosowywania funkcjonaności systemu sprzedaży internetowej B2B do indywidualnych potrzeb Użytkowników,

c) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzedaży internetowej B2B,

d) realizacji zamówień oraz zawartych za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej B2B umów sprzedaży,

e) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

f) przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, jakie zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań ku temu, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. 
W tym celu Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny.

4. Podejmowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Użytkownik osobiście nie będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa, co dotyczy w szczególności zachowania w poufności loginu i hasła do konta Użytkownika.

5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych (odpowiednio danych osobowych swojego reprezentanta), ich poprawiania, uzupełniania lub dokonywania zmian.